Rodzaje pomp ciepła Daikin

Rodzaje pomp ciepła Daikin

Pompa ciepła powietrze – woda

Odbiera ciepło z powietrza zewnętrznego. W tym systemie ciepło jest przekazywane do pomieszczeń poprzez obieg wodny. Pompa ciepła powietrze – woda może również zaspokoić potrzeby w zakresie ciepłej wody użytkowej oraz, w razie potrzeby, może zapewniać przyjemny chłód latem.

Zasilanie energią ze źródła odnawialnego
Pobierając energię odnawialną z powietrza, pompa Daikin Altherma ogrzewa i zaopatruje Twój dom nie naruszając przy tym równowagi ekologicznej.
Połącz swoją pompę ciepła z układem wspomagania solarnego, aby zwiększyć oszczędności energii na ciepłej wodzie

Pompa ciepła powietrze – powietrze

Niezależnie od tego, czy odnawiasz już istniejący dom, czy budujesz nowy, pompa ciepła powietrze-powietrze Daikin stanowi idealne rozwiązanie dla Twoich potrzeb w zakresie ogrzewania i chłodzenia.
Pompy ciepła powietrze – powietrze charakteryzują się łatwością instalacji oraz nadają się idealnie do zastępowania starych instalacji ogrzewania elektrycznego. Te elastyczne jednostki dostosowują się do każdego układu pomieszczeń, a ich klasa efektywności energetycznej A+++ spełnia wszelkie wymagania dla budynków ekologicznych.

Zasilanie energią ze źródła odnawialnego.
Pompy ciepła powietrze-powietrze zasilane w 80% energią pobieraną z powietrza i w 20% energią elektryczną, ogrzewają i chłodzą Twój dom z efektywnością energetyczną klasy A+++, najwyższą możliwą efektywnością energetyczną dostępną na rynku.

Hybrydowa pompa ciepła

Hybrydowa pompa ciepła Daikin Altherma R łączy technologię pompy ciepła powietrze-woda z technologią gazowego kotła kondensacyjnego, ustalając najbardziej optymalny pod względem ekonomicznym tryb pracy w zależności od określonych warunków działania.

Wspomaganie energią ze źródła odnawialnego
Pobierając energię z powietrza, hybrydowa pompa ciepła Daikin Altherma stosuje optymalną kombinację energii ze źródła odnawialnego i tradycyjnego do ogrzewania i zaopatrywania Twojego domu w ciepłą wodę. Podczas pracy w trybie pompy ciepła, system jest zasilany energią odnawialną pobieraną z powietrza i może osiągać efektywność energetyczną klasy A++.